TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”
11/05/2021 | 03:15  | cms-view-count: 24282

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề "Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh"

Theo đó, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tiếp tục hành động, dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ; chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Quan tâm, chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Thời gian triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2021 được diễn ra: Từ ngày 01/6/2021 đến 30/6/2021.

Theo Kế hoạch này đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông; Tăng cường các hoạt động bảo vệ trẻ em; Vận động xã hội; Hoạt động hè an toàn, lành mạnh. Trong đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các cấp, các ngành và người dân.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em phải đảm bảo thiết thực, hữu ích đối với trẻ em, không hình thức, lãng phí; đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết.

Huy Hoàng