TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nâng cao năng lực quản lý, truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
16/11/2021 | 03:11  | cms-view-count: 12569

Sáng 16/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội thảo "Tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý an toàn giao thông và công tác truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Ban ATGT cấp tỉnh, huyện năm 2021". Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Webinar.

Điểm cầu chính tại Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Tham gia hội thảo tại điểm cầu Đắk Nông có đại diện Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố, phóng viên các cơ quan báo chí viết về ATGT.

Hội thảo "Tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý an toàn giao thông và công tác truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Ban ATGT cấp tỉnh, huyện năm 2021", triển khai các nội dung, gồm: Chương trình Toàn cầu và Thập kỷ thứ hai về Kế hoạch hành động của LHQ về ATGT 2021-2030; Giới thiệu về chương trình An toàn giao thông toàn cầu của Bloomberg (BIGRS); Kỹ năng xây dựng nội dung, đưa tin, bài về ATGT; Kinh nghiệm quốc tế kết hợp giữa tuyên truyền ATGT nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quy định pháp luật tăng cường quản lý ATGT với các yếu tố có nguy cơ gây TNGT cao và hậu quả lớn.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Webinar.

Ngoài ra Hội thảo còn đề cập các vấn đề: Chiến lược ATGT đường bộ Quốc gia 2021-2030; Tích hợp Thập kỷ hành động toàn cầu 2021-2030 vào Chiến lược ATGT Quốc gia Việt Nam và cụ thể hóa trong các kế hoạch hành động của địa phương; Tăng cường công tác truyền thông nâng cao ATGT tại Việt Nam; Cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật về ATGT và tuyên truyền ATGT; Phổ biến, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, phần mềm, biểu mẫu trực tuyến trong công tác bảo đảm TTATGT.

Mục đích của Hội thảo lần này nhằm nâng cao năng lực quản lý ATGT cho đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng thực thi công vụ trực tiếp tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các địa phương trên pham vi toàn quốc; đồng thời tăng cường năng lực truyền thông về ATGT cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ truyền thông qua cung cấp các thông tin chính thống về ATGT, nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả tin, bài về ATGT; chia sẻ các bài học kinh nghiệm về công tác truyền thông liên quan đến ATGT trên thế giới; cập nhật các thông tin về chính sách, pháp luật mới trong công tác đảm bảo trật tự ATGT…

Song Nguyên