TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU Ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tiếp tục thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
30/11/2021 | 09:50  | cms-view-count: 4990

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU Ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tiếp tục thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông;  xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện toàn diện, đồng bộ liên tục các chủ trương, giải pháp của Đảng, nhà nước và chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức của người tham gia giao thông. Phấn đấu hàng năm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông từ 5%-10% về số vụ, số người chết và số người bị thương trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm: Yêu cầu  thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 27/8/2021 về "Tiếp tục thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân, đối tượng chủ yếu gây tai nạn giao thông.

Siết chặt kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường, công tác quản lý vận tải, gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện được thuê.

Rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường giao thông để kịp thời kiến nghị, xử lý những bất cập về tổ chức giao thông; xây dựng phương án tổ chức lại giao thông phù hợp với thực tiễn; kịp thời xử lý các "điểm đen", "điểm nguy hiểm" có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, bất cập hiên nay đang được xã hội quan tâm như: Lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán, họp chợ; xây dựng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. …

Xem chi tiết tại đây.

M.L