TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến 18h00 phút ngày 20/9/2021

21/09/2021 | 08:31 AM  | cms-view-count: 5326
1. Thông tin số ca nhiễm mới - Tính từ 18h00' ngày 19/9/2021 đến 18h00' ngày 20/9/2021: Toàn tỉnh ghi nhận  0 3  ca nhiễm mới, cụ thể: huyện Đắk Mil 01 ca là các F1 đã được cách ly...

Triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/09/2021 | 10:42 AM  | cms-view-count: 6737
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 653/KH-UBND , về việc triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Theo đó, mục đích của Kế hoạch này nhằm...

Quy định mới về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp

20/09/2021 | 09:24 AM  | cms-view-count: 9002
Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ ngày 13-17/9

20/09/2021 | 09:21 AM  | cms-view-count: 8722
Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhất, ngay tại xã, phường, thị trấn; bãi bỏ, dừng thực hiện các quy định làm cản trở giao thông, lưu thông hàng hóa; phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết,...

Sở Nội vụ xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn

20/09/2021 | 09:17 AM  | cms-view-count: 5257
Sở Nội vụ vừa gửi Thư xin lỗi đến Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn (Văn bản số 1331/SNV-TXL ngày 17/9/2021). Văn bản ghi rõ: Ngày 22/4/2021, Sở...

Phê duyệt danh sách 44 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

20/09/2021 | 09:14 AM  | cms-view-count: 6522
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách 44 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế trên địa bàn huyện Đắk Glong theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg...

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 43 người lao động trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp

20/09/2021 | 09:10 AM  | cms-view-count: 6310
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách hỗ trợ 43 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp theo Quyết...

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Cư Jút

20/09/2021 | 09:03 AM  | cms-view-count: 4761
UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đâu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Cư Jút (Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 16/9/2021); cụ thể như sau: 1. Nhà đầu...

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến 18h00’ ngày 19/9/2021

19/09/2021 | 08:24 PM  | cms-view-count: 7565
1. Thông tin số ca nhiễm mới - Tính từ 18h00' ngày 18/9/2021 đến 18h00' ngày 19/9/2021: Toàn tỉnh ghi nhận 33 ca nhiễm mới (tăng 22 ca so với ngày trước), cụ thể: huyện Đắk Mil 10 ca là...

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến 18h00’ ngày 18/9/2021

19/09/2021 | 03:32 PM  | cms-view-count: 7600
1. Thông tin số ca nhiễm mới - Tính từ 18h00' ngày 17/9/2021 đến 18h00' ngày 18/9/2021: Toàn tỉnh ghi nhận 11 ca nhiễm mới, cụ thể: huyện Đắk R'Lấp 07 ca (02 ca trong cộng đồng, 05 ca là...