TIN TỨC - SỰ KIỆN

BIDV Đắk Nông tổ chức giải chạy “Tết ấm cho người nghèo Xuân Quý Mão 2023”

05/11/2022 | 10:07 AM  | cms-view-count: 3510
Sáng ngày 5/11, tại thành phố Gia Nghĩa, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Giải chạy - Tết ấm cho người nghèo Xuân Quý Mão 2023" với sự tham gia của hơn 800 vận động...

Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

05/11/2022 | 09:30 AM  | cms-view-count: 6548
Tối 04/11, tại thành phố Gia Nghĩa, Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Ban tổ chức Hội...

Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

04/11/2022 | 08:43 PM  | cms-view-count: 4871
Thực hiện công văn số 5995/BYT-DP ngày 24/10/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6285/UBND-KGVX về tăng cường công tác...

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông

04/11/2022 | 10:06 AM  | cms-view-count: 2924
Ngày 03/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc B an hành Q uy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông. Theo đó, đối tượng áp dụng...

Phê duyệt danh mục đầu tư dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông năm 2022

04/11/2022 | 09:46 AM  | cms-view-count: 258
Ngày 02/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện...

Xử phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH Sơn Trung Kim

04/11/2022 | 09:25 AM  | cms-view-count: 3662
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành  chính 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH Sơn Trung Kim. Theo đó, Công ty TNHH Sơn Trung Kim, Trụ sở chính tại Đội 1, xã Đắk...

Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

04/11/2022 | 09:20 AM  | cms-view-count: 2459
Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với nội...

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức ngành Nội vụ năm 2022

04/11/2022 | 08:14 AM  | cms-view-count: 3091
Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 31/10 đến 3/11/2022, tại thành phố Gia Nghĩa, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu về tổ...

Triển khai Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh

03/11/2022 | 04:22 PM  | cms-view-count: 3677
Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội , UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối...

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2022

03/11/2022 | 03:52 PM  | cms-view-count: 4222
Sáng ngày 03/11/2022, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2022 giữa các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước.  Đ ồng chí Phan Thị Hiếu, Giám đốc Kho bạc chủ trì Hội...