Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020: (26/11/2020)

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các...
Xem tất cả

Kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
688/BC-UBND Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 25/11/2020 Nguyễn Đình Trung
611/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của cử tri 05/12/2019 Nguyễn Bốn
616/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 05/12/2019 Nguyễn Bốn
5871/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 04/12/2019 Trần Văn Diêu
5373/UBND-TCD Giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 28/11/2019 Trần Văn Diêu
5746/UBND-TCD Xử lý đơn của công dân do Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến 27/11/2019 Trần Văn Diêu
5743/UBND-TCD Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Bê 27/11/2019 Trần Văn Diêu
5735/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 26/11/2019 Trần Văn Diêu
127/VPUBND-TCD Phiếu chuyển đơn của ông Phạm Hùng Quang 19/11/2019 Trần Văn Diêu
5592/UBND-TCD Xử lý nội dung đơn kiến nghị của công dân 19/11/2019 Trần Văn Diêu
5509/UBND-TCD Báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân 18/11/2019 Trần Văn Diêu
5252/UBND-TCD Giải quyết nội dung kiến nghị của công dân 07/11/2019 Trần Văn Diêu
5254/UBND-TCD Xử lý nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 01/11/2019 Trần Văn Diêu
5103/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 25/10/2019 Trần Văn Diêu
5036/UBND-TCD Báo cáo giải quyết đơn của công dân 22/10/2019 Trần Văn Diêu
4943/UBND-TCD Giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 16/10/2019 Trần Văn Diêu
521/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 09/10/2019 Nguyễn Bốn
892/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/06/2019 Nguyễn Bốn
332/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/4/2019 04/05/2019 Nguyễn Bốn
52/TB-ĐĐBQH

Thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương

21/12/2018 Võ Đình Tín