Kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 02/2018
cms-publish-date 13/03/2018 | 03:18  | cms-view-count: 2441

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 02/2018, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 18 lượt tiếp công dân (16 lượt định kỳ và 02 lượt đột xuất) với 33 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh không phát sinh tiếp công dân. Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tiếp 01 lượt với 01 người  (Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp). Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã tiếp 17 lượt với 32 người, phát sinh tại các huyện Tuy Đức, Đắk R'lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Thị xã Gia Nghĩa. Các huyện: Đắk Mil, Krông Nô và Cư Jút không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 02/2018 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai; phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng các dự án, công trình; kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai; thời gian, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố cáo liên quan đến đất đai, tài sản…

Nguồn: Thanh tra tỉnh Đắk Nông