Kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 03/2018
cms-publish-date 23/03/2018 | 08:31  | cms-view-count: 2466

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 03/2018, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 15 lượt tiếp công dân (13 lượt định kỳ và 02 lượt đột xuất) với 23 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh không phát sinh tiếp công dân. Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tiếp 02 lượt với 02 người  (Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp). Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã tiếp 13 lượt với 21 người, phát sinh tại các huyện Tuy Đức, Đắk R'lấp, Đắk Song, Cư Jút, Đắk Mil và Thị xã Gia Nghĩa. Các huyện: Krông Nô và Đắk Glong không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 03/2018 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xem xét, giải quyết phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất  xây dựng các dự án, công trình; việc cưỡng chế giải tỏa nhà; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; kiến nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguồn: Thanh tra tỉnh Đắk Nông