TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Diễn đàn kết nối nông sản 970 chủ đề phiên V “Xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn thông qua chuyển đổi số”

cms-publish-date 06/10/2021 | 16:34 PM  | cms-view-count: 33608
Sáng 2/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn trực tuyến kết nối nông sản 970 phiên thứ V với chủ đề “Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn thông qua chuyển...

Đắk Nông tăng cường thực hiện giao dịch điện tử, từng bước xây dựng chính quyền điện tử

cms-publish-date 06/05/2020 | 04:02 PM  | cms-view-count: 166242
Với sự tác động của quá trình chuyển đổi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, tài...

Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700

cms-publish-date 31/12/2020 | 02:39 PM  | cms-view-count: 10889
Chiều ngày 30/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và công bố dịch vụ công trực tuyến...

Chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

cms-publish-date 08/01/2021 | 05:01 PM  | cms-view-count: 11000
Đó là nội dung xuyên suốt của Hội thảo trực tuyến do Văn phòng Chính phủ tổ chức vào sáng ngày 08/01/2021 tại thành phố Hà Nội, với sự tham gia của 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc...