Tin tức chuyển đổi số

Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi... (28/11/2022)

Tiếp nối chuyên đề tuần 39, chủ đề "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn...
Xem tất cả