danh bạ điện thoại

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
1 Hoàng Mạnh Thắng Sở Thông tin và Truyền thông Phó Giám đốc 0908808979
2 Phạm Thanh huyện Đắk Mil Bí thư 0934865959
3 Lê Thị Trúc Linh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0935456829
4 Lê Trung Trường Vũ Sở Nội vụ Phó Giám đốc 0905104142
5 Phan Thị Hiếu Kho Bạc Nhà nước tỉnh Giám đốc 0931183456
6 Phạm Đình Tuấn BQL các khu Công nghiệp Trưởng Ban 0903519888
7 Trần Mậu Dũng Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra 02613543224
8 Nguyễn Trung hiếu Sở Tư pháp Giám đốc 0905116374
9 Trần Thanh Tài Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0914862627
10 Hoàng Văn Thuần Sở Khoa học và Công Nghệ Giám đốc 0972970707
11 Nguyễn Bá Út Sở Công Thương Phó Giám đốc 0905144228
12 Dương Thị quỳnh Mai Sở Công Thương Phó Giám đốc 0914198458
13 Ngô Xuân Hà Sở Tài chính Phó Giám đốc 02613708090
14 Nghiêm Hồng Quang Sở Tài chính Giám đốc 0903532308
15 Quách Công Ban Ban Dân tộc tỉnh Phó Trưởng ban 0948707707
16 Trần Văn Thương Sở Thông tin và Truyền thông Giám đốc 0914225888
17 Trần Đình Ninh Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc 0913433667
18 Huỳnh Thanh Huynh Sở Y tế Phó Giám đốc 0905096788
19 Hoàng Viết Nam Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 0982296477
20 Nghiêm Đình Hiếu Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Phó Chánh Văn phòng 0914175816