Fullname Nguyễn Viết Thuật
Organization Sở Khoa học và Công Nghệ
Regency Phó Giám đốc
Phone number 0913437081
Email
Description
File attact