Fullname Lê Văn Chiến
Organization Sở Kế hoạch và Đầu tư
Regency Phó Giám đốc
Phone number 0914080022
Email
Description
File attact