Số điện thoại đường dây nóng

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
cms-publish-date 08/08/2018 | 10:28  | cms-view-count: 2008

STT

Số điện thoại

Ghi chú

Số điện thoại nóng phản ánh hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà  của cơ quan, tổ chức

1

02613.548.057

Phòng nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh

2

0979.797.273

Huỳnh Hân – Trưởng phòng nghiệp vụ 4

Số điện thoại nóng phản ánh việc các đơn vị tiến hành thanh tra chồng chéo, trùng lắp và không có trong chương trình kế hoạch, hoặc chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền

1

02613.601.379

Văn phòng Thanh tra tỉnh

 

0919.381.336

Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Chánh Văn phòng phụ trách