Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 2034/QĐ-UBND
Issuing date 25/12/2017
Published time 25/12/2017
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Hương, trú tại thôn Boong Ring, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (lần 2)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation