Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 7205/UBND-TCD
Issuing date 20/12/2017
Published time 20/12/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Dương Thị Lùn (Quảng Phú, Krông Nô)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation