QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 587/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 33 (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021) và nhiệm vụ tuần 34 UBND tỉnh 24/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
2 570/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 32 (từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021) và nhiệm vụ tuần 33 UBND tỉnh 18/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
3 546/BC-UBND Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh 10/08/2021 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
4 528/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 30 (từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021) và nhiệm vụ tuần 31 UBND tỉnh 04/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
5 504/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 29 (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021) và nhiệm vụ tuần 30 UBND tỉnh 28/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
6 481/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 28 (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021) và nhiệm vụ tuần 29 UBND tỉnh 20/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
7 460/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 27 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) và nhiệm vụ tuần 28 UBND tỉnh 14/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
8 438/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 25 (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021) và nhiệm vụ tuần 26 UBND tỉnh 29/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
9 429/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 24 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021) và nhiệm vụ tuần 25 UBND tỉnh 22/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
10 423/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) và nhiệm vụ tuần 24 UBND tỉnh 15/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
11 411/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 22 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021) và nhiệm vụ tuần 23 UBND tỉnh 08/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
12 409/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh 08/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
13 410/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 22 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021) và nhiệm vụ tuần 23 UBND tỉnh 08/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
14 390/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 21 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021) và nhiệm vụ tuần 22 UBND tỉnh 02/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
15 360/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 19 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021) và nhiệm vụ tuần 20 UBND tỉnh 20/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
16 350/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2021 UBND tỉnh 13/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
17 343/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 18 (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021) và nhiệm vụ tuần 19 UBND tỉnh 11/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
18 328/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 17 (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021) và nhiệm vụ tuần 18 UBND tỉnh 05/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
19 333/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/05/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 313/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021 UBND tỉnh 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh