Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 1418/QĐ-UBND Kế hoạch phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng do nắng nóng, hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 22/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 1398/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 865/QĐ-BCĐ ngày 11/6/2020 của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao UBND tỉnh 18/09/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 1362/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy UBND tỉnh 10/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
4 1356/QĐ-UBND Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 09/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
5 473/BC-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 1129/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 UBND tỉnh 03/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
7 1100/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 379/QĐ-UBND

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2020

 

UBND tỉnh 16/07/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
9 591/QĐ-UBND Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2020
triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 199KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 21/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 87/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ UBND tỉnh 25/02/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 249/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
UBND tỉnh 24/02/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 230/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 UBND tỉnh 20/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
14 86/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 UBND tỉnh 16/01/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
15 79/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 15/01/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 1805/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 31/10/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
17 536/KH-UBND

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2020

UBND tỉnh 18/10/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
18 1674/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2021, định hướng đến năm 2025
UBND tỉnh 10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 526/KH-UBND Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép các nguồn kinh phí: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Huy động các tổ chức, đơn vị nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh  UBND tỉnh 10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 1321/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 15/08/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh