QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 874/QĐ-UBND Hủy bỏ quy hoạch chung thị trấn Đức Xuyên và quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 20/05/2022 Hồ Văn Mười. Chủ Tịch UBND Tỉnh
2 02/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 01/04/2022 Lê Văn Chiến
3 1286/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông liên xã Đắk R’tih đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (đoạn từ cầu suối Đắk R’lấp đấu nối với đường vào xã Đắk Ngo) UBND tỉnh 20/08/2021 Hồ Văn Mười
4 1223/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/08/2021 Hồ Văn Mười
5 1159/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển ý tưởng quy hoạch, phương án kiến trúc, dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa UBND tỉnh 05/08/2021 Hồ Văn Mười
6 1144/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tiết a, c, d mục 4.2, khoản 4 và Khoản 12, Điều 1, Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur UBND tỉnh 03/08/2021 Lê Văn Chiến
7 942/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/07/2021 Hồ Văn Mười
8 307/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị đối với Khu đất kêu gọi đầu tư thực hiện Dự án Khách sạn Cao Nguyên và Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ và nhà phố UBND tỉnh 07/03/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 195/QĐ-UBND Quy hoạch phân khu xây dựng  Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 13/02/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
10 131/QĐ-UBND Quy hoạch Nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 25/01/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
11 23/2017/NQ-HĐND Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2017
12 888/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành thiết kế điển hình và suất đầu tư đối với các công trình, dự án xây dựng thuộc các công trình mục tiêu quốc gia  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 30/05/2017 Trần Xuân Hải
13 1355/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng trung tâm thị trấn Đắk Song, huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 01/11/2016 Trần Phương
14 903/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

UBND huyện Đắk Glong 14/06/2016 Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong
15 11/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội đồng nhân dân tỉnh 22/07/2015 Điểu k'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
16 1065/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Khê đến năm 2025, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 16/07/2015 Nguyễn Bốn
17 728/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh 21/05/2015 Nguyễn Bốn
18 35/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch, Điều chỉnh, bổ sung Khu du lịch sinh thái Văn hóa – lịch sử Nâm Nung

UBND tỉnh 08/01/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
19 1151/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Văn hóa Tà Đùng

UBND tỉnh 05/08/2014 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ
20 993/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Công viên vui chơi giải trí Liêng Nung

UBND tỉnh 08/07/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn