Legislation code 1292/QĐ-UBND
Issuing date 14/08/2013
Published time 14/08/2013
Signer Lê Diễn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation