Legislation code 196/KH-UBND
Issuing date 02/05/2018
Published time 02/05/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Kế hoạch Triển khai Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation