Legislation code 1186/QĐ-UBND
Issuing date 02/08/2018
Published time 02/08/2018
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation