Legislation code 1128/QĐ-UBND
Issuing date 23/07/2018
Published time 30/08/2018
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation