Legislation code 1523/QĐ-UBND
Issuing date 25/09/2018
Published time 25/09/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Ban hành Chương trình Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation