Legislation code 1704/QĐ-UBND
Issuing date 30/10/2018
Published time 30/10/2018
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation