Hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018
cms-publish-date 31/01/2018 | 09:53  | cms-view-count: 3481

UBND tỉnh hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 các hộ dân thuộc huyện Đăk Song. 
Ngày 30/1/2018, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Giấy mời số 37/GM-UBND về việc tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018. Vào lúc 14h30, ngày 31/01/2018 (thứ tư).

Tuy nhiên do lãnh đạo UBND tỉnh có cuộc họp đột xuất nên UBND tỉnh thông báo hoãn buổi tiếp công dân nêu trên; thời gian tổ chức tiếp, UBND tỉnh sẽ thông báo sau. Xem Tại đây.