Tổ chức đối thoại với các hộ dân khiếu nại việc cưỡng chế, thu hồi đất tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.
cms-publish-date 17/04/2018 | 08:03  | cms-view-count: 3413

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức đối thoại với các hộ dân khiếu nại việc cưỡng chế, thu hồi đất tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. 
Vào lúc 8 giờ 00, ngày 20/4/2018 (thứ sáu), tại trụ sở UBND huyện Tuy Đức, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì đối thoại với các hộ dân khiếu nại việc cưỡng chế, thu hồi đất tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. 
Giao Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp; UBND huyện Tuy Đức liên hệ với các hộ dân để mời và thống nhất cử đại diện tham gia đối thoại; giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan ảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho các đồng chí chủ trì tiếp công dân.

xem Giấy mời tại đây.

Huy Hoàng