Tăng cường các hoạt động phối hợp bảo đảm an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè 2018
cms-publish-date 14/05/2018 | 04:36  | cms-view-count: 2826

Nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh dịp nghỉ hè 2018 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2188/UBND-KGVX ngày 14/5/2018 yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã bàn giao học sinh về địa phương quản lý trước ngày 01/6 hằng năm, chỉ đạo các phòng chuyên môn, chức năng trực thuộc Sở kiểm tra thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình hoặc tham gia các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới trước ngày 01/8 hằng năm; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục cử giáo viên tham gia hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục học sinh và bảo đảm các chế độ đối với giáo viên được phân công.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH ngày 19/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai Tháng hành động vì trẻ em hằng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền và đưa tin, bài tuyên truyền Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tại nạn thương tích và đuối nước cho học sinh và trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong dịp hè để thu hút sự tham gia của học sinh, nhằm tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, phòng chống tai nạn, thương tích.

Sở Y tế: Chỉ đạo các các cơ sở y tế trên địa bàn kịp thời hỗ trợ về công tác cấp cứu, cứu nạn khi có các vụ tai nạn xảy ra.

Công an tỉnh: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các nơi có tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kịp thời đấu tranh ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Chỉ đạo các phòng chuyên môn chức năng cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em, cắm biển báo những vị trí nguy hiểm có thể xảy ra đuối nước như các công trình lớn (các ao, hồ, sông, suối lớn). Hướng dẫn các hộ gia đình có biện pháp cảnh báo ngay tại các ao, hồ chứa nước nhỏ trong vườn, rẫy của gia đình.

Theo đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2022 tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông; chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở tiếp nhận học sinh từ trường học về sinh hoạt tại đại phương, duy trì các hoạt động hè, tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho các em tại khu vực công cộng như trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, nhà văn hóa cộng đồng; tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, mở các lớp dạy năng khiếu cho các em, …; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mở lớp Học kỳ trong quân đội cho các em học sinh tham gia tại địa phương.

Huy Hoàng