Tăng cường công tác quản lý khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 16/05/2018 | 08:43  | cms-view-count: 3152

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý khai thác đất làm vật liệu san lấp. Qua đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện thị xã một số nội dung như sau: 

Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cải tạo, hạ độ cao đối với đất ở trong đô thị và nông thôn cho các tổ chức, cá nhân để tiến hành xây dựng công trình; Kiểm tra, rà soát quy hoạch về xây dựng, nhu cầu về vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với nhu cầu về vật liệu san lấp trong xây dựng các dự án.

Công an tỉnh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản; chủ trì trong việc điều tra, triệt phá các đường dây, các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản đất san lấp trái phép; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giải tỏa, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác đất để làm vật liệu san lấp ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình phải làm thủ tục đăng ký tại UBND tỉnh khu vực khai thác hoặc làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý khai thác và vận chuyển đất đối với các trường hợp pháp luật chưa quy định cụ thể dẫn đến khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu san lấp, cải tạo mặt bằng tại các khu vực diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất không sử dụng để xây dựng công trình.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ đất san lấp không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thị xã: Kiểm tra, rà soát và yêu cầu các đơn vị đang khai thác đất làm vật liệu san lấp thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản phải đăng ký khai thác tại UBND cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2018; Sau thời hạn nêu trên, đơn vị nào chưa hoàn thành thì tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Bố trí các bãi thải để chứa đất do tổ chức, cá nhân khi san ủi mặt bằng, hạ độ cao trong quá trình thi công các công trình xây dựng; Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động san ủi mặt bằng, hạ cốt nền của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong quá trình cải tạo mặt bằng để xây dựng; xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện san ủi mặt bằng để xây dựng nhà khi chưa có giấy phép; Tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản đất san lấp; phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép từ khi mới xảy ra; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực có khoáng sản; Xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong bộ máy quản lý có hành vi buông lỏng, bao che cho các hoạt động khoáng sản san lấp đất trái phép, để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trong một thời gian dài mà không có biện pháp xử lý; Tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản đất san lấp; tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện và phản ánh kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép trên địa để xử lý ngăn chặn kịp thời.

Huy Hoàng