Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
cms-publish-date 16/05/2018 | 09:52  | cms-view-count: 4486

Sáng ngày 16/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 150 cho cán bộ cấp tỉnh và huyện nhằm phổ biến, quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Đồng chí Cao Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin, cập nhật tình hình tôn giáo, các hiện tượng tôn giáo mới, kinh nghiệm xử lý điểm nóng về tôn giáo và một số thông tin chính thức, cách ứng xử về hoạt động của "Hội thánh của Đức Chúa trời".

Theo đó, Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật gồm có 09 Chương, 08 Mục, 68 Điều. Việc ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác tôn giáo ở nước ta. Luật đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy nhấn mạnh, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, vì vậy, công tác tôn giáo đã những chuyển biến tích cực, góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực công tác tôn giáo của tỉnh cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: truyền đạo trái phép, sử dụng đất, xây dựng, cơi nới cơ sở thờ tự trái phép, không phép… làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự .

Việc triển khai các nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các cấp của tỉnh, nhằm đưa quy định của pháp luật về tôn giáo vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác tôn giáo trong tình hình mới là việc hết sức cần thiết. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc lĩnh hội các nội dung liên quan, qua đó làm tốt công tác phối hợp, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tôn giáo trong thời gian tới.

Song Nguyên