Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh năm 2018, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi
cms-publish-date 16/05/2018 | 02:19  | cms-view-count: 2648

Triển khai thực hiện theo Thông báo số 863/TB-BNN-VP ngày 25/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh năm 2018, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. UBND tỉnh ban hành Công văn số 2217/UBND-NN, ngày 16/5/2018 giao các Sở, ban ngành và UBND các huyện thị xã một số nhiệm vụ như sau:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã triển khai tốt tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và tiêm phòng vắc xin dại chó, mèo đạt hiệu quả cao; theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra; Hướng dẫn các quy trình nuôi có hiệu quả tốt; tập trung công tác quản lý các vật tư, nguyên liệu đầu vào trong nuôi trồng thủy sản; đồng thời triển khai các biện pháp phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Đối với các bệnh mới ở thủy sản như bệnh do TiLV trên cá rô phi, cần chủ động áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan, nhưng cũng phải phản ứng thận trọng trong việc cung cấp thông tin, số liệu để không làm ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; Duy trì đường dây điện thoại nóng tại Văn phòng Chi cục để tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ phòng, chống dịch bệnh động vật; trực 24/24h tại các Trạm, chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, cửa khẩu Đắk Peur, Bu Prăng để kiểm soát và thực hiện tiêu độc khử trùng các xe vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào tỉnh nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi và an toàn thực phẩm cho người dân.
Sở Công thương: chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thường xuyên kiểm tra việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với Hải quan cửa khẩu Bu Prăng và Đăk Peur tăng cường công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới để ngăn ngừa vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút khác xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan báo, đài của địa phương thường xuyên tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chấp hành tốt việc tiêm phòng chó, mèo, vệ sinh tiêu độc khử trùng và chủ động khai báo khi có dịch bệnh xảy ra. 
UBND các huyện, thị xã: Tổ chức triển khai tốt các tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động năm 2018; Thiết lập và thông báo đường dây điện thoại nóng để tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch bệnh động vật của người dân và doanh nghiệp; Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận hộ, cơ sở chăn nuôi, nhất là tại các khu vực có ổ dịch cũ; Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình buôn bán, giết mổ, chế biến, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trên địa bàn; Tổ chức công tác tiêm phòng vắc xin dại chó, mèo năm 2018 đảm bảo tỷ lệ, thời gian, tiến độ theo đúng kế hoạch; thực hiện công tác quản lý chó, mèo nuôi, xử lý nghiêm hành vi thả rông chó; Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh thủy sản để xử lý kịp thời khi có dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

Huy Hoàng