Triển khai thực hiện Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, Phòng chống bạo lực học đường theo Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ
cms-publish-date 24/05/2018 | 02:56  | cms-view-count: 4423

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, Phòng chống bạo lực học đường theo Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Với mục đích xây dựng mỗi trường học phải thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục, là nơi rèn luyện con người về tri thức, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống; Tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay.
 
Kế hoạch áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dạy kỹ năng, lớp dạy năng khiếu, lớp dạy văn hóa, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt không được đi học ở nhà trường có người học dưới 18 tuổi.
 

Kế hoạch được ban hành nhằm mục tiêu xây dựng cảnh quan trường, lớp học theo hướng đạt chuẩn quốc gia: Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển tên trường; các khu vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt.

Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, hiệu quả; uy tín và niềm tin: Nền nếp, chuẩn mực trong sinh hoạt, học tập đó là nghi lễ, trang phục, không khí học tập hài hòa, thân thiện, sinh hoạt nề nếp, đi học đúng giờ, chấp hànhLuật giao thông đường bộ…

Tạo ra môi trường văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp trong nhà trường giúp học sinh, sinh viên ngoan ngoãn, lễ phép, lịch thiệp, nền nếp: Ứng xử giữa các chủ thể trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục, tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, lịch sự trong nhà trường.

Trường học là nơi rèn luyện con người về ý thức, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử dân tộc, địa phương cho học sinh: 100% trường tổ chức đầy đủ các hoạt động giáo dục để hình thành lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh; 100% trường được trang bị tài liệu, học liệu về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại; 100% trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục địa phương để giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử dân tộc, địa phương cho học sinh.

Để Kế hoạch đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh chỉ đạo: Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý; Hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạchtheo từng năm học, tổng kết vào năm 2023; Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện các phong trào tránh hình thức, phô trương, lãng phí; Tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của người học chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

 

Huy Hoàng