Đắk Nông triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018
cms-publish-date 07/06/2018 | 02:27  | cms-view-count: 2667

Ngày 07/6, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 và 4 dự thảo quyết định, gồm: Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Quyết định phân công nhiệm vụ Ban nội dung diễn tập; Quyết định thành lập Ban bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ và Quyết định thành lập Ban nội dung, Tổ thư ký diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Đồng thời, Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 20 cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ là đợt tập duyệt trong thời bình, sẵn sàng cho nhiệm vụ thời chiến. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết, do đó, thái độ của các cá nhân, tập thể được phân công nhiệm vụ cần phải được đề cao. Trong đó, các thành viên trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, các cán bộ chủ chốt và các lực lượng tham gia giúp việc cho Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 là Công an, Biên phòng, Quân sự phải phát huy hết trách nhiệm trong chuẩn bị triển khai diễn tập, nghiêm túc thực hiện các nội dung được phân công, đảm bảo quá trình diễn tập đạt chất lượng, phấn đấu mục tiêu xếp loại giỏi.

Trần Long Thìn