Đôn đốc thực hiện dự án án đầu tư xây dựng công trình Hồ Gia Nghĩa
cms-publish-date 12/06/2018 | 07:49  | cms-view-count: 2820

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tái định cư bảo đảm giải ngân nguồn vốn đã bố trí trong kế hoạch 2018 đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ Gia Nghĩa. UBND tỉnh đã ban hành Công văn 2724/UBND-CNXD chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND thị xã Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan, cụ thể như sau:

UBND thị xã Gia Nghĩa: chủ động làm việc với Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan đến nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư Hồ Gia Nghĩa hoàn thành trước ngày 15/6/2018; khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện công tác bồi thường tái định cư cho dự án Hồ Gia Nghĩa kịp thời, đúng quy định và tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân và bảo đảm giải ngân toàn bộ nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch 2018, báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 20/6/2018.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ Gia nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 2018. Tất cả các công việc phát sinh liên quan đến dự án Hồ Gia Nghĩa thuộc nhiệm vụ của mỗi ngành, yêu cầu Giám đốc các đơn vị trên phải chỉ đạo giải quyết nhanh, đến kết quả cuối cùng.

Cũng tại Văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hằng tuần phải báo cáo kết quả thực hiện những công việc liên quan đến dự án hồ Gia Nghĩa cho UBND tỉnh biết, theo dõi chỉ đạo.

H.M