Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 12/06/2018 | 10:09  | cms-view-count: 8349

Ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019).

Theo đó, có 09 hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, bao gồm: Phát động và tổng kết đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2019); Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Công tác tuyên truyền; Chương trình "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018; Ngày Cà phê Việt Nam tại Đắk Nông; Hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị, hội chợ; Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ I - năm 2018; Hoạt động lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và thể thao; Khởi công và khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa và trung tâm các huyện; Các chương trình hưởng ứng khác (liên quan đến các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch).

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 28/12/2018, cụ thể: 13h00': Dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông; Phần nghi lễ và Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 20h00' tại Khu Đảo Nổi - Hồ Gia Nghĩa.

Để các hoạt động hướng tới kỷ niệm được tổ chức tập trung, thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đảm bảo trang trọng, thiết thực, vui tươi, tiết kiệm, tránh lãng phí, phát huy được hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ. UBND tỉnh thành lập các Ban Tổ chức, Ban Vận động và phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành có liên quan, cụ thể như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Tham mưu thành lập các tiểu ban giúp việc của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2019) và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ I – năm 2018, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; triển khai, hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan; Phối hợp xây dựng kịch bản tổng thể chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; thực hiện trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho Lễ kỷ niệm; Phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức các hoạt động của Lễ hội bảo đảm hiệu quả; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm, tham mưu Ban Tổ chức báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo; đồng thời xây dựng maket giấy mời, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi thực hiện; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hỗ trợ và tham gia các hoạt động của Lễ hội và Lễ kỷ niệm.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm; Xây dựng phương án quà lưu niệm tặng cho đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm, báo cáo Ban Tổ chức trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo trước khi thực hiện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các đại biểu mời (đối với đối tượng được bố trí) tham dự các hoạt động; Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan hoàn thiện các bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Trung ương (nếu có); Tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 15 năm qua; Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các đơn vị có liên quan, ưu tiên đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức Chương trình "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018 và Ngày cà phê Việt Nam năm 2018 tại Đắk Nông; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông.

Sở Tài chính: Tổng hợp, thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Hướng dẫn sử dụng kinh phí xã hội hóa phục vụ tổ chức các hoạt động của Lễ kỷ niệm nhằm quản lý kinh phí đúng quy định, công khai, minh bạch và đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm.

Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan hoạt động truyền thông (các bản tin, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin cơ sở) đặt banner và thực hiện tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin tiến độ chuẩn bị, nội dung các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Xuất bản, phát hành tờ rơi thông tin các hoạt động tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; làm đầu mối hỗ trợ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tác nghiệp tại các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.

Sở Nội vụ: Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh. Đồng thời, tham mưu công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong dịp kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.

Sở Ngoại vụ: Tham mưu cấp thẩm quyền mời các tỉnh, thành phố của nước bạn (Vương quốc Campuchia, Lào…) tham dự Lễ kỷ niệm và tham gia các hoạt động của Lễ hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại, triển lãm, quảng bá nông nghiệp, công nghiệp và du lịch đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Đài Phát thanh và Truyền hình: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc trực tiếp với Đài Truyền hình Việt Nam để đề nghị truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và các hoạt động khác (nếu có); Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản chi tiết chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và các phóng sự, clip để phát tại buổi Lễ; truyền hình trực tiếp một số hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm; Chỉ đạo việc đăng tải, đưa tin kịp thời về công tác chuẩn bị và các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

Báo Đắk Nông: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Đắk Nông và kịp thời đưa tin về các hoạt động kỷ niệm. Đồng thời, ra số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm... tại các địa điểm diễn ra các hoạt động hướng tới kỷ niệm.

Công ty Điện lực Đắk Nông: Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh. Đồng thời xây dựng phương án dự phòng, thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố về điện.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Chủ động nguồn kinh phí của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan và triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn; tập trung đầu tư, nâng cấp, duy tu sửa chữa một số tuyến đường, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng đô thị; trồng bổ sung hoa, cây xanh tại các tuyến đường chính, hoa viên; đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường, khu dân cư, phường, xã "không có rác"; giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường trái phép, đảm bảo trật tự đô thị và cảnh quan đô thị.

Cũng tại Kế hoạch UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh qua 15 năm thành lập và phát triển, các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Thẩm định nội dung các chương trình, kịch bản, bài phát biểu, nội dung tuyên truyền… các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.

Xem chi tiết tại đây

H.M