UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ I - năm 2018
cms-publish-date 12/06/2018 | 10:47  | cms-view-count: 3478

Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019) và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ I - năm 2018. Theo đó, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực; UBND tỉnh mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban.

Thành viên Ban Tổ chức gồm lãnh đạo các Sở, Ban ngành: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Y tế; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tổng Biên tập Báo Đắk Nông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa; Công ty Điện lực Đắk Nông;  Công ty Cổ phần cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm gửi danh sách nhân sự tham gia Ban Tổ chức về cơ quan thường trực Ban Tổ chức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019) và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ I - năm 2018 bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình hoạt động, Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân tỉnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tùy theo thẩm quyền và vị trí của người ký văn bản) để điều hành công việc. Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thành lập các Tiểu ban giúp việc.

Xem chi tiết tại đây

H.M