Chuẩn bị tổ chức đón Đoàn khảo sát thực địa của UNESCO
cms-publish-date 13/06/2018 | 09:41  | cms-view-count: 14176

Chiều 12/6, Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất (CVĐC) núi lửa Krông Nô – Đắk Nông đã tổ chức họp để triển khai chương trình, kế hoạch đón Đoàn chuyên gia của UNESCO khảo sát thực địa Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo kế hoạch, Đoàn Chuyên gia của UNESCO khảo sát thực địa Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông trong 6 ngày (từ ngày 17-22/7), để đánh giá sơ bộ việc xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông thành Công viên địa chất toàn cầu.

Theo báo cáo của Ban quản lý CVĐC núi lửa Krông Nô tại cuộc họp, đến nay một số nội dung công việc đã triển khai theo đúng tiến độ và đạt được kết quả nhất định, trong đó có những nội dung đã hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung thực hiện chậm so với dự kiến như cắm biển di sản; xây dựng tour, tuyến du lịch trong khuôn viên CVĐC; tiến trình xây dựng hồ sơ xây dựng CVĐC…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bốn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan cần phối hợp và cung cấp các tài liệu có liên quan cho Ban quản lý CVĐC núi lửa Krông Nô để hoàn thiện tất cả các bộ tài liệu trình Đoàn khảo sát thực địa của UNESCO. UBND các huyện, thị xã thực hiện các công việc như cắm biển di sản, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm di sản thuộc khuôn viên CVĐC, xây dựng và trưng bày các tài liệu tại Trung tâm thông tin CVĐC ở mỗi huyện. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất.

Lãnh đạo Ban quản lý CVĐC núi lửa Krông Nô - Đắk Nông báo cáo tại cuộc họp

Tấn Lê