Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp
cms-publish-date 09/08/2018 | 07:58  | cms-view-count: 2511

Chiều 8/8, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp công tác

Theo nội dung ký kết, các bên cùng phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp để giải quyết theo thẩm quyền cũng như kịp thời báo cáo cấp trên theo quy định. Khi tiếp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp, các cơ quan phối hợp phải chuyển đến Viện KSND tỉnh để giải quyết theo quy định; đồng thời thông báo cho người gửi đơn biết để liên hệ giải quyết.

Bên cạnh đó, các cơ quan phối hợp có trách nhiệm thông báo cho Viện KSND tỉnh về các trường hợp công dân khiếu nại gay gắt, bức xúc, kéo dài thuộc lĩnh vực hoạt động tư pháp để xem xét giải quyết. Khi Viện KSND tỉnh quyết định việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thì mời đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp tham gia. Viện KSND tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện cho các cơ quan phối hợp làm việc cũng như thông báo về tiến độ và kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Theo Đắk Nông Online