Phấn đấu xếp ở vị trí từ 40-50 các tỉnh, thành về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
cms-publish-date 13/02/2019 | 10:20  | cms-view-count: 52772

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch đưa ra là phấn đấu năm 2019 tăng 2-3 bậc so với năm 2018, phấn đấu xếp ở vị trí từ 40-50 trên 63 các tỉnh, thành về xếp hạng PCI.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương tập trung bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư.

Các sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì từng chỉ số thành phần trong chỉ số PCI phải chịu trước UBND tỉnh về kết quả các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ và thứ hạng các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI thuộc trách nhiệm cơ quan mình được giao…

Theo Đắk Nông Online