Xếp hạng công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm Nông, lâm, thủy sản đối với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh
08/02/2018 | 07:47  | cms-view-count: 3580

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xếp hạng công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với 08 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Xếp theo thứ tự cụ thể như sau: Tuy Đức xếp thứ 1, đạt 79 điểm; Đắk R'lấp xếp thứ 2, đạt 73,8 điểm; Gia Nghĩa xếp thứ 3, đạt 69,2 điểm; Đắk Mil xếp thứ 4, đạt 64,2 điểm; Cư Jút xếp thưa 5, đạt 62,2 điểm; Đắk Glong xếp thứ 6, đạt 56 điểm; Krông Nô xếp thứ 7, đạt 50 điểm; Đắk Song xếp thứ 8, đạt 48 điểm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thẩm định chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về tính chính xác và pháp lý của việc xếp hạng nêu trên.

Minh Liễu