Năm 2018, phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới
13/04/2018 | 10:41  | cms-view-count: 3044

Chiều ngày 12/4, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo và bàn các giải pháp hoàn thiện việc xây dựng nông thôn mới đối với 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2018. Tham dự cuộc họp có Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã của 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn chủ trì.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2018 gồm: Xã Nâm N'Jang (huyện Đăk Song); xã Thuận an (huyện Đăk Mil); xã Trúc Sơn (huyện Cư jut); xã Đăk Nia (thị xã Gia Nghĩa); xã Kiến Thành và xã Quảng tín (huyện Đăk R'Lấp).

Đánh giá theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 7/3/2017 của UBND tỉnh, xã Nâm N'Jang đến nay đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Xã Thuận An đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và y tế chưa đạt. Xã Trúc Sơn đạt 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật chưa đạt. Xã Đăk Nia đạt 11/19 tiêu chí, còn lại 8 tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng, an ninh chưa đạt. Xã Kiến Thành đạt 12/19 tiêu chí, còn lại 7 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt. Xã Quảng tín đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt.

Các đại biểu nêu các giải pháp tháo gỡ khó khăn về xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong qúa trình thực hiện xây dựng NTM đối với 6 xã dự kiến đạt chuẩn trong năm 2018. Trong đó, đề nghị tỉnh cần sớm bố trí kinh phí còn thiếu, cho các xã để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, nhất là bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, đường giao thông nông thôn, thủy lợi, môi trường,cơ sở vật chất văn hóa.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, huyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động tập trung nguồn lực cho các xã nằm trong dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2018. Các Sở, Ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát và hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí còn lại, đảm bảo cho xã về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Song Nguyên