Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018
16/04/2018 | 10:32  | cms-view-count: 2214

UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm trọng tâm cần bảo đảm an toàn thực phẩm là rau củ quả, cà phê, hồ tiêu, điều... sản phẩm thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm được chế biến từ thịt, sản phẩm thủy hải sản nuôi và lưu thông, tiêu thụ trên thị trường tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, ATTP; công tác chỉ đạo điều hành, gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn ; thực hiện áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); công tác thanh, kiểm tra và giám sát ATTP.

Song Nguyên