Tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
17/04/2018 | 02:53  | cms-view-count: 2986

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Mục tiêu của Đề án là tăng tỷ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, cụ thể: Đến năm 2020, đạt 100% cơ sở khám, chữa bệnh kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. Đến năm 2020, kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Tăng tỷ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc: Đến năm 2020, đạt 100% quầy thuốc, nhà thuốc bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Y tế Đăk Nông chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo, tham mưu giám sát thực hiện Đề án, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện Kế hoạch.Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế kê đơn tại các cơ sở khám, chữa bệnh và việc bán thuốc theo đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án theo từng giai đoạn.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Đề án đạt kết quả cao. Sở thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về việc kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; tác hại của việc sử dụng thuốc không theo đơn và sử dụng kháng sinh không hợp lý.

Xem chi tiết tại đây

Huy Hoàng