UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ năm 2018
11/09/2018 | 10:01  | cms-view-count: 1908

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa lũ gây ra theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 10/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4471/UBND-NN để chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; chủ quản lý các hồ, đập thủy điện, thủy lợi thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn đập của công trình thuỷ điện; Chỉ thị số 2385/CT-BNN-TCTL ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018; Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 - 2019 và Công văn số 3799/UBND-NN ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành các hồ theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa, vận hành hồ chứa đã được phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành các hồ, chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình vận hành các hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các đơn vị quản lý, vận hành hồ trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát hồ Thủy lợi; Sở Công Thương kiểm tra, giám sát hồ Thủy điện). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp với các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng và kế hoạch sử dụng nước phù hợp với các quy trình vận hành liên hồ chứa, vận hành hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông: Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về các cơ quan có liên quan theo quy định; kiểm tra, hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống báo động, thông tin đến các hộ dân vùng hạ lưu nhận biết các tín hiệu khi các hồ chứa nước tiến hành xả lũ; theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin số liệu theo đúng quy định của Quy trình; Thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa theo quy định của Quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lên kế hoạch tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo tới cơ quan có liên quan để theo dõi, chỉ đạo; Thực hiện nghiêm túc lệnh vận hành của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ, vận hành hồ chứa; Thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương tìm giải pháp hạn chế tình trạng ngập úng xảy ra; huy động vật tư, nhân lực và tham gia xử lý sự cố, phòng chống lụt bão và bảo vệ công trình khi có sự cố xảy ra.

UBND các huyện, thị xã: Xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ, lụt trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dân cư, hạn chế thiệt hại; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn vùng hạ du công trình các hồ chứa kịp thời thông báo đến các thôn, bon, tổ dân phố và người dân khi được thông báo điều tiết tràn xả lũ từ các đơn vị quản lý, vận hành hồ; Triển khai và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hạ du công trình các hồ chứa di dời người dân, tài sản... khu vực hạ du khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp hoặc nhận được thông báo yêu cầu từ các đơn vị quản lý, vận hành hồ; Huy động vật tư, nhân lực và tham gia xử lý sự cố, phòng chống lụt bão và bảo vệ công trình khi có sự cố xảy ra.

Xem chi tiết tại đây.

H.M