Tổ chức Diễn đàn kết nối lãnh đạo nữ tỉnh Đắk Nông năm 2018
09/10/2018 | 08:50  | cms-view-count: 4151

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 523/KH-UBND (ngày 8/10/2018) về việc tổ chức Diễn đàn kết nối lãnh đạo nữ tỉnh Đắk Nông năm 2018

Mục đích việc tổ chức Diễn đàn nhằm đánh giá những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ hiện nay, những định hướng trong thời gian tới của tỉnh; Thông qua Diễn đàn, cán bộ, lãnh đạo, quản lý nữ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành trong thời kỳ hội nhập và phát triển để từng bước nâng cao năng lực; Thông tin, chia sẻ tổng quan quá trình hình thành và phát triển của Phụ nữ Đắk Nông qua 15 năm thành lập, nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam; quá trình phát triển của nữ công nhân viên chức; Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, toàn xã hội về thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo nữ đạt tỷ lệ các chức danh trong cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và hướng đến đạt mục tiêu cán bộ nữ theo Nghị quyết Trung ương lần thứ 7, khóa XII của Đảng đề ra.

Dự kiến, Diễn đàn sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 19/10/2018, tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông; với sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban Đảng của Tỉnh ủy; nữ lãnh đạo các đơn vị: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh; các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh từ Trưởng phòng trở lên; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã.

Các nội dung dự kiến của Diễn đàn gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy đánh giá những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ hiện nay, những định hướng trong thời gian tới của tỉnh; Lãnh đạo nữ của Trung ương trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Báo cáo đánh giá tổng quan quá trình hình thành và phát triển của phụ nữ Đắk Nông qua 15 năm thành lập, nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Đánh giá quá trình phát triển của nữ công nhân viên chức; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo, quản lý nữ các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh trao đổi chia sẻ kinh nghiệm.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng