Khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách
04/01/2019 | 01:43  | cms-view-count: 49744

Chiều 3/1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện NHCSXH tỉnh Nguyễn Bốn chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện NHCSXH tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Đại diện NHCSXH tỉnh, trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và địa phương, việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết 31/12/2018, tổng dư nợ tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh là hơn 2.417 tỷ đồng, tăng 9,44% so với đầu năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 67.938 hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn cũng thường xuyên được củng cố và kiện toàn. Toàn hệ thống hiện có 1.539 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó trên 95% tổ xếp loại tốt, 4,54% tổ xếp loại khá, không có tổ xếp loại trung bình và yếu. Công tác ủy thác qua các tổ chức chính trị, xã hội luôn được chú trọng. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm. Đến hết năm 2018, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,2% tổng dư nợ, giảm 0,09% so với đầu năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền, vận động về chương trình xuất khẩu lao động tại một số địa phương còn hạn chế, dẫn đến nguồn vốn giải ngân cho chương trình này còn thấp. Chương trình cho vay làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Trong năm 2019, Ban Đại diện NHCSXH tỉnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu tăng trưởng tín dụng trên 12%; tỷ lệ nợ quá hạn không vượt quá 0,15% tổng dư nợ. Ban đại diện các cấp sẽ thực hiện tốt công tác giao dịch xã, phấn đấu đưa tỷ lệ thu nợ đạt trên 95%; tỷ lệ thu lãi, giải ngân đạt trên 98% tại điểm giao dịch xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn nhấn mạnh, trong năm 2019, NHCSXH tỉnh phối hợp với các địa phương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong năm 2018 để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Đối với các địa phương cần xem xét, ưu tiên nguồn vốn để chuyển sang hệ thống NHCSXH, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách được vay vốn ưu đãi, vươn lên thoát nghèo.

Theo Đắk Nông Online