Bà Trần Thị Ngọc Mai (Đắk Nông) đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2018
07/01/2019 | 09:58  | cms-view-count: 48375

Theo Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” năm 2018 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp tổ chức, Đắk Nông có cá nhân bà Trần Thị Ngọc Mai ở thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2018.

Bà Trần Thị Ngọc Mai được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, hoạt động xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát triển.

Cùng với 50 cá nhân khác trên cả nước, bà Trần Thị Ngọc Mai là hội viên nông dân có thành tích tiêu biểu nhất trong ba phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam gồm: "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới" và "Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Các nông dân xuất sắc được lựa chọn theo sáu nhóm lĩnh vực chính là: Trồng trọt, chăn nuôi, sáng chế - cải tiến kỹ thuật, sản xuất kinh doanh và chế biến nông sản, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo Đắk Nông Online