Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Thanh tra năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
16/01/2019 | 08:46  | cms-view-count: 94495

Chiều ngày 16/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Thanh tra năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh, các phòng, ban thuộc Thanh tra tỉnh tham dự.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 33.839 tỷ đồng, 33.972 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 29.769 tỷ đồng và 1.007 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.076 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 118.596 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 394.224 lượt công dân với 271.249 vụ việc; xử lý 177.709 đơn đủ điều kiện; giải quyết 23.573 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 2.968 tỷ đồng, 100ha đất, trả lại quyền lợi cho 1.505 người. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 50 vụ, 101 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 30 vụ, 43 người có hành vi liên quan đến tham nhũng…

Năm 2019, Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thanh tra các cấp bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN. Thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội; chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm toán. Phấn đấu giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp thực tế trên 85% vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; thực hiện trên 90% các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra. Thủ tướng yêu cầu sang năm 2019, hệ thống chính trị từ trung ương và địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành thanh tra làm tốt công tác chống tham nhũng và giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân. Ngành Thanh tra cần triển khai đồng bộ công tác trên tất cả các lĩnh vực như phòng chống tham nhũng, thanh tra theo chương trình kế hoạch được giao; đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là khiếu kiện đông người. Hoạt động thanh tra chuyên ngành cần tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật …

Song Nguyên