Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019
18/01/2019 | 03:12  | cms-view-count: 79580

Ngày 18/1, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành dự hội nghị.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018 thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; quán triệt Nghị và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với Phương châm hành động của ngành là "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả", Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 với 10 nhóm mục tiêu, 15 nhóm giải pháp chủ yếu và 118 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện trong toàn ngành.

Dù còn những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực, tạo một bước tiến mới so với năm 2017. Cụ thể:

Hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, chính phủ giao: tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,19%, trong đó khu vực thành thị là 3,10%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 23 - 23,5%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017; riêng các huyện nghèo giảm trên 5%.
Các nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch: ước tuyển sinh năm 2018 khoảng 2,21 triệu người, đạt 100,5% kế hoạch. Ước tốt nghiệp khoảng 2,1 triệu người; trong đó tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp khoảng 440 nghìn người. Ước cả năm tạo việc làm cho khoảng 1,648 triệu người, đạt 103,1% kế hoạch. Trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 1,506 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch; đưa trên 142,8 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129,9% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Đến nay cả nước có 14,724 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Các địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách cho trên 1,33 triệu đối tượng người có công. Ước đến cuối năm 2018 có 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 98,5% xã/phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Các chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện đầy đủ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 2,8 triệu người với kinh phí trên 17 nghìn tỷ đồng. Công tác người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả đáng khích lệ.
Năm 2019, ngành lao động tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những thành tích đạt được của ngành LĐ-TB&XH năm 2018. Đồng chí chỉ đạo trong năm 2019, toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cần tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển đồng bộ thị trường lao động; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính...

Tấn Lê