Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019 trên địa bàn tỉnh
22/01/2019 | 10:50  | cms-view-count: 86016

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 12529/VPCP-TH ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã thông báo lịch trực lãnh đạo của UBND tỉnh và giao nhiệm vụ báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 360/UBND-TH ngày 21/01/2019).

Theo đó, Lịch trực lãnh đạo của UBND tỉnh như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí có tên trong danh sách nêu trên để điện thoại ở chế độ hoạt động, chủ động nắm bắt tình hình và xử lý các công việc phát sinh trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền trong thời gian trực (từ 0h00 đến 24h00 của ngày trực). Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Cũng tại Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện công tác trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại cơ quan và lĩnh vực phụ trách. Trường hợp xảy ra tình huống mất an ninh, trật tự, tai nạn giao thông nghiêm trọng và phát sinh công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì kịp thời báo cáo đồng chí trực lãnh đạo của UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

* Về báo cáo trong dịp Tết: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh (gửi kèm văn bản điện tử về địa chỉ email: th.ubnd@daknong.gov.vn), cụ thể như sau:

- Báo cáo hỏa tốc những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách (nếu có).

- Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý trước 08 giờ 30 ngày 10 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày mùng 06 Tết) để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Xem chi tiết tại đây.

H.M